Ole Gabriel Kverneland d.y.

Denne siden viser opplysninger om Ole Gabriel Kverneland d.y. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Gabriel Kverneland d.y.
NSD id-nummer: 444
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1121 Styreformann 1978
1980 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 Administrerende Direktør
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1121 Styreformann 1978
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1120 Adm. Direktør 1981 1981
1981 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 Administrerende Direktør
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1121 Arbeidende Styref 1981
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1121 Arbeidende Styref 1974 1986