Johannes Wiik

Denne siden viser opplysninger om Johannes Wiik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johannes Wiik
NSD id-nummer: 4440
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 920 Fylkeslege 1978 1981
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 920 Fylkeslege 1978 1981
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 920 Fylkeslege 1981 1981
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 920 Fylkeslege 1981
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 920 Fylkeslege 1981
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 920 Fylkeslege 1981
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 920 Fylkeslege 1981
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 920 Fylkeslege 1981
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Avdelingsdirekt 1981
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Avdelingsdirekt 1981
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988