Sigurd Humerfelt

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Humerfelt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Humerfelt
NSD id-nummer: 4458
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1973 1980
1980 Nordisk legemiddelnemnd Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1201 Professor 1975 1980
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor