Oskar A. Munch

Denne siden viser opplysninger om Oskar A. Munch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oskar A. Munch
NSD id-nummer: 449
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Administrerende Direktør
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1981 1981
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Administrerende Direktør
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1972 1984
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1984
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1986