Andreas Lønning

Denne siden viser opplysninger om Andreas Lønning fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Andreas Lønning
NSD id-nummer: 451
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981 1981
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1972 1983
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1985 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1972 1985
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1987 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1972 1987
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1984
1989 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Konserndirektør 1972 1989
1991 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Konserndirektør 1972 1991