Tore Steen

Denne siden viser opplysninger om Tore Steen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Steen
NSD id-nummer: 4546
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981 1981
1983 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1984 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1985 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979
1986 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979