Rolf Hauge

Denne siden viser opplysninger om Rolf Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Hauge
NSD id-nummer: 456
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1978
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsformann 1977 1981
1980 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1974 1980
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1977 1980
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1978
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsformann 1977 1981
1983 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1974 1983
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1977 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1978 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundsformann 1978 1987