Nils Olav Totland

Denne siden viser opplysninger om Nils Olav Totland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Olav Totland
NSD id-nummer: 4560
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for helsetjenester ved bedrifter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1978 1980
1980 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 227 Organisasjonssekretær 1976
1981 Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 227 Organisasjonssekretær 1976
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 231 Forbundsformann 1983
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 231 Forbundsformann 1983
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 231 Forbundsleder 1983
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 231 Forbundsleder 1983 1986
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Forbundsleder 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 227 Kartelleder 1983 1989
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Kartelleder 1988
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Kartelleder 1988
1991 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Kartelleder 1988
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Sjefssekretær 1988 1992
1992 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Sjefssekretær 1992
1993 Overføringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Sjefssekretær 1992
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 227 Konsulent 1997
1997 Klagenemnd for Husbanken Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 227 Konsulent 1997