Arnfinn Johs. Stein

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Johs. Stein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Johs. Stein
NSD id-nummer: 4562
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Sosialkonsulent 1983
1984 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Sosialkonsulent 1983
1985 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Sosialkonsulent 1983
1986 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Sosialkonsulent 1983
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Sosialkonsulent 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Konsulent 1988
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Konsulent 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Konsulent 1988
1990 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 805 Konsulent 1990
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 805 Konsulent 1989
1991 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Konsulent 1988
1991 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 805 Konsulent 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 805 Konsulent 1988 1992
1992 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 805 Konsulent 1990
1993 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 805 Direktør 1990