Dag Omholt

Denne siden viser opplysninger om Dag Omholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Omholt
NSD id-nummer: 4569
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976 1980
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1991 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1992 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1991