Egil Amundsen

Denne siden viser opplysninger om Egil Amundsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Amundsen
NSD id-nummer: 4575
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor
1981 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor