Ivar Aavatsmark

Denne siden viser opplysninger om Ivar Aavatsmark fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Aavatsmark
NSD id-nummer: 458
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1978
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1972
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1978
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende