Aase Gudding Gresvig

Denne siden viser opplysninger om Aase Gudding Gresvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Gudding Gresvig
NSD id-nummer: 4584
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981 1981
1982 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1919 1982
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1982
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1981
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1982
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1981
1985 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Banksjef 1980 1985
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1982
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1982 1986
1993 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Banksjef 1980 1993