Ronald Bye

Denne siden viser opplysninger om Ronald Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ronald Bye
NSD id-nummer: 46
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Samferdselsminister 1979
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 301 Samferdselsminister
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 301 Samferdselsminister
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Administrerende 1982
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1985
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1986
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1987
1987 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1987
1987 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1987 Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1987
1988 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Konsulent 1987
1988 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1989 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Konsulent 1987 1989
1989 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1990 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1991 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1992 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1992
1994 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1994 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1993
1995 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1993 1995