Sverre Servan

Denne siden viser opplysninger om Sverre Servan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Servan
NSD id-nummer: 4609
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1980 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 0 Avdelingsdirektør
1980 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1974 1980
1981 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1981 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 0 Avdelingsdirektør
1982 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektø 1974
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektø 1982
1983 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1983 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1980
1984 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1984 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1980
1985 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1985 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1980
1986 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirektør 1974
1986 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1980 1986
1987 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirekt 1974
1988 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirekt 1974
1989 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirekt 1974
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1989
1990 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirekt 1974
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1989
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1982 1990
1991 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Avdelingsdirekt 1974
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1989