Finn Oscar Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Finn Oscar Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Oscar Svendsen
NSD id-nummer: 467
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1962
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1962
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1967