Stein Dørum

Denne siden viser opplysninger om Stein Dørum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Dørum
NSD id-nummer: 468
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1978
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1976 1981
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1985
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1985
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985