Jan Vembe

Denne siden viser opplysninger om Jan Vembe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Vembe
NSD id-nummer: 469
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 Byråsjef
1980 Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1976 1981
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1976 1981
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1978 1982
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1981
1983 Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1976 1983
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1981 1984
1987 Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1976 1987