Anna Louise Von Lippe

Denne siden viser opplysninger om Anna Louise Von Lippe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Louise Von Lippe
NSD id-nummer: 4708
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1973
1981 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1973
1986 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1201 Professor 1974 1986
1987 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1988 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1989 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1990 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1993
1995 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1993
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1993
1996 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1997 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1996
1997 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1997