Jan Petter Bjelland

Denne siden viser opplysninger om Jan Petter Bjelland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Petter Bjelland
NSD id-nummer: 480
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Norges Hermetikkfagskole Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Teknisk Sjef
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Teknisk Sjef 1980
1980 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Teknisk Sjef 1974
1981 Utvalget for Norges Hermetikkfagskole Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Teknisk Sjef
1981 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Teknisk Sjef 1974
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingssjef 1974 1982