Inger-Kristine Blidensol

Denne siden viser opplysninger om Inger-Kristine Blidensol fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Kristine Blidensol
NSD id-nummer: 4826
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Generalsekretær 1971
1981 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1981 1981
1981 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Generalsekretær 1971
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1981 1981
1983 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1981 1983
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1980