Kåre Huseby

Denne siden viser opplysninger om Kåre Huseby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Huseby
NSD id-nummer: 487
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 716 Disponent 1978
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 716 Disponent 1979 1981
1980 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 716 Disponent 1980 1980
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 716 Disponent 1979 1981
1984 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 716 Disponent 1984
1985 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 716 Disponent 1984
1986 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 716 Disponent 1984