Nanne Kindt Grut

Denne siden viser opplysninger om Nanne Kindt Grut fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nanne Kindt Grut
NSD id-nummer: 4895
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Byrettsdommer 1980 1980
1983 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1984 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1985 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1986 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Byrettsdommer 1986
1986 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1987 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Byrettsdommer 1986
1987 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1988 Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Byrettsdommer 1986 1988
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Trondheim Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Byrettsdommer 1978 1988
1988 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1988 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988
1989 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980
1989 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988
1990 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988
1991 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980 1992
1991 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988 1991
1992 Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1601 Byrettsdommer 1980 1992
1992 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988 1992
1993 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Byrettsdommer 1988 1993
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1601 Byrettsdommer 1994
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1601 Byrettsdommer 1994
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1601 Byrettsdommer 1994
1997 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 1601 Byrettsdommer 1994