Stian Sørlie

Denne siden viser opplysninger om Stian Sørlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stian Sørlie
NSD id-nummer: 4899
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av instans utenfor departement 1503 Sorenskriver 1979 1980
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sorenskriver 1981 1981
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byrettsdommer 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byrettsdommer 1981
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byrettsdommer 1981