Finn Oddvar Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Finn Oddvar Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Oddvar Nilsen
NSD id-nummer: 496
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Forretningsfører 1978
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 602 Forretningsfører 1977 1981
1980 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 602 Forbundsformann 1978
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Forretningsfører 1978
1981 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forbundsformann 1981 1981
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 602 Forretningsfører 1977 1981
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 602 Forbundsformann 1978
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Forbundsformann 1978 1982
1983 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forretningsfører 1981
1984 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forretningsfører 1981
1985 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forretningsfører 1981
1986 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forbundsformann 1981
1986 Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Forbundsformann 1986
1987 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forbundsformann 1981
1988 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Forbundsformann 1981
1989 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Seksjonsleder 1981
1990 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Seksjonsleder 1981
1991 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Seksjonsleder 1981
1992 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Seksjonsleder 1981