Kirsten Vaaje

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Vaaje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Vaaje
NSD id-nummer: 5041
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1979
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1978 1980
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1979
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1978 1982
1982 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1982
1984 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1984
1984 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent 1978 1984
1985 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1984
1986 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1984
1987 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1984