Harald Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Harald Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Pedersen
NSD id-nummer: 5042
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1979
1980 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Administrerende Direktør 1980 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Administrerendedirektør
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1103 Administrerende Direktør 1980 1980
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm.Direktør 1981 1981
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1979
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Administrerendedirektør
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Administrerende 1980 1982
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1981
1983 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1980 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1980 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1980
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1981 1987
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1980
1987 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1980 1987