Sigrid Haavik

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Haavik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Haavik
NSD id-nummer: 5044
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1980 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1974
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1981 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1974
1983 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1974
1984 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1974