Reidar Vollan

Denne siden viser opplysninger om Reidar Vollan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Vollan
NSD id-nummer: 5045
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirektør 1979
1980 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Veterinærdirektør 1967
1980 Office International des Epizooties Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer 301 Veterinærdirektør 1962
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærdirektør 1979
1981 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Veterinærdirektør 1967