Liv A.k. Solhjell

Denne siden viser opplysninger om Liv A.k. Solhjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv A.k. Solhjell
NSD id-nummer: 5046
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeniør 1979
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsingeniør 1979
1981 Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1996 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Direktø 1994