Ole Johan Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Ole Johan Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Johan Nilsen
NSD id-nummer: 5049
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Helserådsinspektør 1979
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Helserådsinspektør 1979
1983 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Helserådinspektør 1983
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Helserådsinspek 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Helserådsinspek 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Helserådsinspek 1988