Per Sollie

Denne siden viser opplysninger om Per Sollie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Sollie
NSD id-nummer: 5055
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1979
1981 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Seksjonsleder 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Reservelege 1981 1981
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1979
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Reservelege 1981 1982
1983 Styret for Statens dykkerskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1981 1983
1983 Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1983
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1981 1984
1984 Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Overlege 1983