Marit Kromberg

Denne siden viser opplysninger om Marit Kromberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Kromberg
NSD id-nummer: 5058
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Legekonsulent 1979
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Legekonsulent 1980 1980
1981 Fylkesnemnd etter lov om folketrygd for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeslege 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Ove 1982 1982
1983 Fylkesnemnd etter lov om folketrygd for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Ass. Fylkeslege 1981
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1980
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1983
1984 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1983
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1980 1984
1984 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Overlege 1983
1985 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesiallege 1983
1985 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1983
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1984
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesiallege 1983
1986 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1983
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1984
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1984
1988 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1984
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesiallege 1984
1989 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fagsjef 1989
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1984
1990 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fagsjef 1989
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1984
1991 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fagsjef 1989
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1984
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988 1993
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988 1993
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1993 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992