Hans Kolbein Dahle

Denne siden viser opplysninger om Hans Kolbein Dahle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Kolbein Dahle
NSD id-nummer: 5059
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk samarbeide, næringsmidellovgining Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1519 Professor 1978
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1973 1981
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1973 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1519 Professor 1982
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1982 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1979 1983
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1982
1985 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 1519 Professor 1979
1985 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1519 Professor 1983
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1519 Professor 1982
1986 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Professor 1979
1986 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Professor 1983
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Professor 1982
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1986
1987 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Professor 1979
1987 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Professor 1983
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1986
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1987
1988 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Professor 1979
1988 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Professor 1983
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1986
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1987
1989 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Professor 1979
1989 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Professor 1983
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1986
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1987
1990 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Professor 1979
1990 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Professor 1983
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Professor 1986 1990
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1987
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 1519 Professor 1979 1991
1991 Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1519 Professor 1983