Odd Strand

Denne siden viser opplysninger om Odd Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Strand
NSD id-nummer: 5075
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1980 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1981 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1981 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1983 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1983 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1984 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1984 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1985 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1971 1985
1985 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1985 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1986 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1976
1986 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Informasjonsleder 1972
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Informasjonsleder 1974
1987 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1987 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1972
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1974
1988 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1988 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1972
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1974
1989 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1971 1989
1989 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1989 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1972
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1974
1990 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1990 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1972
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1974
1991 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1972
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1974
1992 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1974
1993 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1974
1994 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1974
1995 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Pensjonist 1976
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Pensjonist 1974
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Pensjonist 1974