Gullow Gjeseth

Denne siden viser opplysninger om Gullow Gjeseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gullow Gjeseth
NSD id-nummer: 508
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1922 Adolf Oberstløy
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem 1901 Oberst 1982
1983 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1901 Oberst 1982
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1901 Oberst 1982
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1901 Oberst 1982
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Oberst Ii 1986
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Oberst Ii 1982
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Oberst Ii 1986
1988 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Oberst Ii 1986
1989 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Oberst Ii 1986
1990 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1986
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generalmajor 1990
1994 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1994
1995 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1994
1996 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1994
1997 Rådet for Forsvarsstudier Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalmajor 1994