Odd Egede-Nissen

Denne siden viser opplysninger om Odd Egede-Nissen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Egede-Nissen
NSD id-nummer: 5085
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1983 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1984 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1985 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988 1993
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988 1993