Oddrun Holmboe

Denne siden viser opplysninger om Oddrun Holmboe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddrun Holmboe
NSD id-nummer: 5087
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 0 Førstekonsulent 1971
1980 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1967
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1980
1980 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1980 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1978
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1976 1980
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 0 Førstekonsulent 1971
1981 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1967
1981 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1978
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981 1981
1982 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978 1982
1983 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982
1984 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1967 1984
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982 1985
1985 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1978 1985
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982 1986
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1993