Helga Marie Hernes

Denne siden viser opplysninger om Helga Marie Hernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helga Marie Hernes
NSD id-nummer: 509
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensis 1979
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1980 1980
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstelektor 1976
1981 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensis 1979
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1981
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1981
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1981
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1987
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1988
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningsleder 1987 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1990
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1990
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1987
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1990
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1990 1991
1991 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1987
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1990
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1990 1992
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statssekretær 1990
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1994 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992 1994
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1994 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1995 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1995 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1995
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1996 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1995
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1997 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Spesialrådgiver 1995