Atle Ørbeck Sørheim

Denne siden viser opplysninger om Atle Ørbeck Sørheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Atle Ørbeck Sørheim
NSD id-nummer: 5090
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1980 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1981 1981
1983 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1983 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1981
1984 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1984 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1984 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1981
1985 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1985 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1981
1986 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagsjef 1984 1986
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1986
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1986 1990
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1996 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1997 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993 1997