Thor Homb

Denne siden viser opplysninger om Thor Homb fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Homb
NSD id-nummer: 5094
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1973 1981
1980 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Professor 1977
1980 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 214 Professor 1979
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1973 1981
1981 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 214 Professor 1979
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1979 1983
1983 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 214 Professor 1979
1984 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 214 Professor 1979