Ruth Marcussen Kielland

Denne siden viser opplysninger om Ruth Marcussen Kielland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Marcussen Kielland
NSD id-nummer: 5095
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonssjef 1982 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonssjef 1979 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1984
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonssjef 1982
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1984
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonssjef 1982
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1984
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonssjef 1982
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1984 1987