Gudrun Queseth Rognerud

Denne siden viser opplysninger om Gudrun Queseth Rognerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gudrun Queseth Rognerud
NSD id-nummer: 5098
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Forsker 1980 1980
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Sivilingeniør 1982 1982
1983 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Forsker 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1979 1983
1984 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1984
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Forsker 1983 1985
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1982
1985 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1985 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Overingeniør 1983 1985
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1986 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1986 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1984
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1987 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1988 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1988
1989 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1988
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1989
1990 Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overingeniør 1982
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1988
1990 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1989
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Overingeniør 1988
1991 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overingeniør 1988
1992 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overingeniør 1989
1993 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overingeniør 1989
1994 Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overingeniør 1989