Bjarne Underdal

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Underdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Underdal
NSD id-nummer: 5099
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Professor
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 230 Professor 1980 1980
1980 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Professor 1977 1980
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 230 Professor 1981 1981
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Professor 1979 1983
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Professor 1981
1983 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Professor 1980 1984
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Professor 1981
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Professor 1980 1984
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Professor 1981
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 230 Professor 1981
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 230 Professor 1981
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 230 Professor 1981
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 230 Professor 1981
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1993
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1993
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1993
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1993
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1993 1997