Odd D. Vellar

Denne siden viser opplysninger om Odd D. Vellar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd D. Vellar
NSD id-nummer: 5102
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent Dr.Med. 1981 1981
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Dosent Dr.Med. 1981 1981
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Dosent 1979 1983
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Dosent 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Dosent 1980
1985 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1981 1985
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1979 1991
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1980
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1980
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1980
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1980