Asmund Ekern

Denne siden viser opplysninger om Asmund Ekern fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asmund Ekern
NSD id-nummer: 5106
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Pensjonist 1979
1980 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Pensjonist 1977
1980 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Pensjonist 1980 1980
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Pensjonist 1979
1981 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Pensjonist 1977
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1982 1982
1982 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1977 1982
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1979 1983
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980 1985