Turid Sand

Denne siden viser opplysninger om Turid Sand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Sand
NSD id-nummer: 511
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Nordiska samarbetskomitten internationell politik, inklusiv konflikt- och fredsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983 1984
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1987
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1983
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1987
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1987
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1987
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1987
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Avdelingsdirekt 1987
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Avdelingsdirekt 1991
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Avdelingsdirekt 1987
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Avdelingsdirekt 1991