Kari Sannerholt Melbostad

Denne siden viser opplysninger om Kari Sannerholt Melbostad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Sannerholt Melbostad
NSD id-nummer: 5110
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1979 1983
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Leder 1988
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Leder 1988
1989 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Rektor 1988
1990 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Rektor 1988 1990
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Rektor 1988 1990
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1979 1991
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993
1995 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1995
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993
1996 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1995
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993
1997 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1995
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1993 1997