Jakob Jervell

Denne siden viser opplysninger om Jakob Jervell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jakob Jervell
NSD id-nummer: 5137
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Sykepleierskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1978
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1977 1980
1981 Styret for Statens Sykepleierskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 1978
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1977 1984