Kjell Paulsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Paulsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Paulsen
NSD id-nummer: 5200
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for legekontoret for sjømenn i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1201 Avd.Assistent 1980
1986 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Avdelingsformann 1985
1987 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Avdelingsforman 1985
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1978 1988
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1988
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1987
1989 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1988
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1987
1990 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1988
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1987 1990
1991 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1988 1992
1992 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsforman 1988 1992